Reduktion af vores miljømæssige fodaftryk

En del af at være en virkelig bæredygtig virksomhed handler om at være ærlig og gennemsigtig omkring det, vi laver, så du kan træffe informerede beslutninger omkring det, du gerne vil købe og dets indflydelse på miljøet. Her finder du derfor information omkring vores produkter og formuleringer, som hjælper dig med at beslutte dig.

UNDER FORSKNINGEN OG UDVIKLINGEN AF VORES PRODUKTER KIGGER VI PÅ FORMULERINGERNE INDEN FOR FIRE MILJØOMRÅDER:

Hvad betyder disse?

BIODEGRADABILITY

Bionedbrydelighed handler om, hvor lang tid det tager for et produkt at blive nedbrudt og optaget i en naturlig proces. Det vil rent teknisk sige, det handler om evnen hos bakterier eller andre levende organismer til at nedbryde en ingrediens, som er brugt i et produkt. Bionedbrydelighedstests måler mængden af det nedbrudte organiske materiale, som er blevet nedbrudt af mikroorganismer inden for 28 dage. Hver ingrediens bliver tildelt en bionedbrydelighedsprocent, som tager højde for den individuelle bionedbrydelighed for hver komponent, og som tager højde for inklusionsniveauet af hver enkelt ingrediens. Hos The Body Shop foretrækker vi ingredienser, som er klassificerede som let bionedbrydelige.

VANDFODAFTRYK

Vi sørger for at vores produkter er fortyndet med den nødvendige mængde vand, så at de ikke har nogen negativ betydning for vandkvalitetens standarder. Vi arbejder på at sikre et lavt vandmæssigt fodaftryk og en lav miljømæssig toksicitet.


INGREDIENSER MED BÆREDYGTIG OPRINDELSEININGREDIENSER MED BÆREDYGTIG OPRINDELSEGREDIENSER MED BÆREDYGTIG OPRINDELSE

Vi måler vores ingredienser efter naturlig oprindelse, hvilket er enhver ingrediens som stammer fra plantematerialer fra fysisk, fermenteret eller andre forarbejdningsmetoder med lav påvirkning.
Det at måle det vedvarende indhold af naturlig oprindelse begynder med at klassificere hver enkelt anvendt ingrediens. En ingrediens bliver defineret som enten naturlig, råmateriale af naturlig oprindelse eller syntetisk. Ingrediensen vurderes, ved at startmateriales oprindelse samt den proces ingrediensen gennemgår tages i betragtning. For at beregne procentsatsen af en formulerings naturlige indhold bliver mængden af naturligt materiale eller råmateriale af naturlig oprindelse lagt sammen. Denne mængde bliver divideret med formuleringens procentfordeling – eksklusiv vand – for at give en overordnet formuleringsprocent. Vores mål er at øge mængden af ingredienser af naturlig oprindelse.

INGREDIENSER FRA GRØN KEMI

Der findes ingredienser, som kommer fra miljøvenlige processer og teknikker, som reducerer generationen af kemikalier, som er skadelige for miljøet. Der findes på nuværende tidspunkt 12 principper for grøn kemi, som fokuserer på ingredienser, der har en minimal indflydelse på sundheden og miljøet. Vi tager disse principper i betragtning, og hvis en ingrediens bliver fremstillet i overensstemmelse med dem, bliver den markeret som en ingrediens fra grøn kemi.

HVORDAN UDFØRER VI TESTEN?

Under produkters udviklingsfase kan vores forskerhold vurdere hver enkelt formulering mod disse indikatorer. Hver vurdering benytter en computermodel, som er baseret på registreret data for hver enkelt ingrediens, til at forudsige den miljømæssige påvirkning præcist. Vi bruger denne information til at reducere vores miljømæssige belastning.

 

HVAD BETYDER FORMLENS VÆRDI?

The final formula rating is a combination of the four indicators, which is given a value from 0-10. The average value considers the amount of products sold in each of the above categories in the previous 12-month period. The ratings show how we are performing in each of our categories and set the targets that new products are measured against, to ensure that year on year we improve our environmental footprint.